DP 1.2 to HDMI 1.4 轉接器

產品介紹

使用DP 1.2 to HDMI 1.4 轉接器,就能透過一個簡易的轉接裝置,由DP提供視訊功能至HDMI設備。貿聯秉持著產品創新、產品穩定、嚴格的生產製造把關,有自己的專屬驗證團隊,產品相容性佳,並通過多重國家FCC/CE等認證, 做出最高品質的DP 1.2 to HDMI 1.4轉接器,提供客製化服務,為使用者選擇的第一品牌。

支援1080P FHD 3D@120Hz, 最高解析度支援4Kx2K@30Hz

產品特點

  • DP 1.2 compliant input with HBR2
  • HDMI 2.0 compliant with max. data rate 3.0 Gbps
  • Video Resolution (Max.): 4K x 2K @ 30Hz
  • Support 3D function
  • Support HDCP 1.4
Top